Föreläsaren

Nya berättelser kan leda till nya insikter, vilket kan leda till nya steg.

Jag är ingen vanlig föreläsare. Jag gör inte som andra gör. Allt som sägs har en särskild och unik plats, orden är vägda på våg, det ena är till för att skapa det andra. Genom att beröra vill jag skapa skillnad. Mitt mål är att föra vidare berättelser, erfarenheter, upplevelser och kunskap.

Om och om igen inser jag att dialogen med dig ger mig nya insikter. Därför villl jag lyssna på dig. Om vi lyssnar på varandra vet jag att nya steg blir en verklighet. Det jag vill ge dig, möjlighet för reflektion och eftertanke.

Föreläsningar

”Jag har något jag måste berätta…” – en föreläsning om heteronormen och dess konsekvenser

Den sitter starkare i oss än vi tror. Dess kraft är enorm. Du och jag är dess skapare.

Med hjälp av egen forskning, andras studier och verkliga berättelser visar jag hur heteronormen påverkar oss, vad den skapar och vilka konsekvenser den för med sig. Jag reder ut vad som hindrar och vad som gör det möjligt att leva som den man anser sig vara. Det handlar om stora rädslor, trånga garderober, mörka risker och fortfarande ofta alltför mycket smärta.

Med skarp tydlighet visar min föreläsning på det livsviktiga i att kunna leva som den man anser sig vara och ger dig därför verktyg för att hjälpa dig själv och din nästa att finnas.

Jag ställer mig framför er och ännu en gång visar jag hela mig. Jag är tvungen. Tar ni emot mig?

Med förhoppning att beröra!


Att ”komma ut” som homosexuell man inför familjen – en föreläsning på liv och död

Hösten 2010 fick jag tilldelat mig berättelser från sju homosexuella män, vilket innebar innehållet till min C-uppsats på socionomprogrammet, Göteborgs universitet. En studie om homosexuella mäns upplevelser kring deras ”komma ut”-process i förhållande till familjen.

Vad påverkar homosexuella män i att ”komma ut” för familjen och hur påverkar familjen processen?

Med hjälp av männens berättelser pratar jag om rädslor, strategier, garderober, heteronormativitet på gränsen mellan liv och död och rättigheten att vara den man anser sig vara.

Det jag vill ge dig, möjlighet för reflektion och eftertanke.

Med förhoppning att beröra!